×
×

קהילה

קהילת מרום גולן מונה כ - 719 נפש. האוכלוסיה מורכבת מחברי הקיבוץ הוותיקים, משפחות הגרות בשכונה הקהילתית, צעירים ובני משק לאחר שירות צבאי, חיילים ושוכרים מבחוץ.

נכון לתחילת 2018 ישנם בקהילת מרום גולן

משפחות בקיבוץ (חברים)  84
משפחות בהרחבה – שמורת האלונים 83
תושבים / שוכרים / בנים / צעירים 87
**********************************  
סה"כ אוכלוסייה בוגרת  450
צבא    40
ילדים מגיל לידה ועד גיל 18 229
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------
סה"כ נפשות 719

חברי הקיבוץ משתייכים לאגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח) המנהלת במשותף את הנכסים היצרניים ואת הערבות ההדדית הקיבוצית אשר מתקיימת גם לאחר ההפרטות והשינוי באורחות החיים של הקיבוץ.
עם הקמתה של השכונה הקהילתית הוקמה אגודה שיתופית חדשה (אג"מ) בשם "שמורת אלונים מרום גולן".
אורחות החיים הקהילתיים נקבעים במשותף באג"ם באמצעות תקציב שנתי וממומנים באמצעות מיסים אותם משלמים כל תושבי מרום גולן באשר הם.
באחריות האג"ם החינוך, התרבות וכל התחומים המוניציפאליים של הישוב.
קהילת מרום גולן דוגלת ופועלת למען איכות חיים גבוהה המתבטאת בהתנהלות דמוקרטית תוך הקשבה לכל דעה, חיי תרבות, מערכת חינוך מצטיינת, עזרה לפרט, ערבות הדדית ושמירה על איכות הסביבה.                        

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל